Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ chỉ còn 4 Phó Thủ tướng

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV sẽ kiện toàn 50 chức danh, trong đó khối Chính phủ sẽ kiện toàn 4 vị trí Phó Thủ tướng, giảm một Phó Thủ tướng so với khóa XIV.

  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-2
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-3
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-4
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-5
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-6
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-7
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-8
  • Chinh phu nhiem ky moi se chi con 4 Pho Thu tuong-Hinh-9
Hải Ninh