Đại án Việt Á: 3 cựu Ủy viên T.Ư Đảng bị khởi tố là ai?

Google News

Trong số gần 100 bị can bị khởi tố trong đại án Việt Á, có 3 cựu Ủy viên Trung ương Đảng là ông Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-2
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-3
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-4
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-5
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-6
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-7
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-8
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-9
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-10
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-11
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-12
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-13
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-14
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-15
 • Dai an Viet A: 3 cuu Uy vien T.U Dang bi khoi to la ai?-Hinh-16
Minh Hiền