Đàn cá Koi Nhật Bản thế nào sau 2 ngày thả xuống sông Tô Lịch?

Tống Bao -

(Kiến Thức) - Sau khi Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt thả cá Koi Nhật Bản xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây, nhiều người dân tò mò đã đổ ra xem đàn cá lạ này.

  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-2
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-3
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-4
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-5
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-6
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-7
  • Dan ca Koi Nhat Ban the nao sau 2 ngay tha xuong song To Lich?-Hinh-8