Giám đốc CDC Hải Dương “bắt tay” Việt Á, trục lợi 30 tỷ thế nào?

Google News

Cty Việt Á bán Kit xét nghiệm Covid cho CDC Hải Dương với tổng giá trị 151 tỷ đồng, chi tiền % ngoài hợp đồng cho ông Tuyến số tiền gần 30 tỷ đồng.

 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-2
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-3
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-4
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-5
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-6
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-7
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-8
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-9
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-10
 • Giam doc CDC Hai Duong “bat tay” Viet A, truc loi 30 ty the nao?-Hinh-11
Hải Ninh