Hồ sơ vụ án: 3 quả chanh “tố cáo” tội ác tày trời của kẻ sát nhân

Do thiếu chanh lúc làm cơm, Hai đến nhà anh Thọ hái quả nhưng xảy ra mâu thuẫn, hung thủ sát hại cả nhà nạn nhân. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hồ sơ vụ án.

 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-2
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-3
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-4
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-5
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-6
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-7
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-8
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-9
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-10
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-11
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-12
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-13
 • Ho so vu an: 3 qua chanh “to cao” toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-14
Gia Đạt