Kinh hoàng nước đê sông Bùi 2 nhấn chìm trang trại người dân

Hưng Bùi -

(Kiến Thức) - Một số ngôi nhà của người dân xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) bị nước lũ chảy tràn qua đê sông Bùi 2 dẫn đến ngập, lụt ảnh hưởng cuộc sống nhân dân.

  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-2
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-3
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-4
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-5
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-6
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-7
  • Can canh nuoc de song Bui 2 nhan chim trang trai nguoi dan-Hinh-8