Kỷ luật 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Theo L.Cường - A. Thanh/Người lao động -

Trong 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 2 ủy viên Bộ Chính trị; 21 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng và 38 sĩ quan trong lực lượng công an, quân đội.

Ky luat 92 can bo thuoc dien Trung uong quan ly