Lô đào dán tem đầu tiên xuống Hà Nội phục vụ Tết Nguyên đán

Lô đào dán tem đầu tiên từ huyện Vân Hồ (Sơn La) được chủ nhân đưa xuống Hà Nội để phục vụ nhu cầu chơi Tết Nguyên đán của người dân.

 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-2
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-3
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-4
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-5
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-6
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-7
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-8
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-9
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-10
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-11
 • Lo dao dan tem dau tien xuong Ha Noi phuc vu Tet Nguyen dan-Hinh-12
Gia Đạt