Người dân Thủ đô được tiêm mũi 3 bằng vắc-xin AstraZeneca

Hà Nội đã chính thức triển khai tiêm mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân. Trong những ngày đầu, người dân đang được tiêm bằng vắc-xin AstraZeneca.

  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-2
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-3
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-4
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-5
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-6
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-7
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-8
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-9
  • Nguoi dan Thu do duoc tiem mui 3 bang vac-xin AstraZeneca-Hinh-10
Hoàng Nam