Nhà hàng, quán ăn sau lệnh đóng cửa hiện giờ ra sao?

Phi Hùng -

(Kiến Thức) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra lệnh tạm dừng đóng cửa tất cả hàng quán trên địa bàn đến ngày 5/4. Nhà hàng, quán ăn... hiện giờ ra sao?

  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-2
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-3
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-4
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-5
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-6
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-7
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-8
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-9
  • Nha hang, quan an sau lenh dong cua hien gio ra sao?-Hinh-10