Nhà máy chế biến súc sản Cty Mitraco Hà Tĩnh đình đám 1 thời giờ thế nào?

Năm 2012 ở Hà Tĩnh đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến súc sản với quy mô tốp đầu khu vực miền Trung, nhưng sau đó số phận nhà máy đã không như kỳ vọng.

  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-2
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-3
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-4
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-5
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-6
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-7
  • Nha may che bien suc san Cty Mitraco Ha Tinh dinh dam 1 thoi gio the nao?-Hinh-8
Hoàng Lý