Xe máy "đồng nát" sau 68 năm bán hơn 20 tỷ đồng

Nguyễn Chung -

(Kiến Thức) - Chiếc xe máy cổ điển Vincent Black Lightning đời 1951 có mức giá lên tới 929.000 USD (khoảng 22,7 tỷ đồng), chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc và hiện chỉ 19 chiếc còn tồn tại.

  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may
  • Xe may