Ông Cao Thắng - Đông Nhi dành cả thanh xuân đi đám cưới... nhà người ta

Thu Cúc -

(Kiến Thức) - Chuyện tình của Ông Cao Thắng - Đông Nhi chẳng khác nào ngôn tình. Cặp đôi trai tài gái sắc này yêu nhau đã được 10 năm nhưng vẫn chưa làm đám cưới. 

 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-2
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-3
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-4
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-5
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-6
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-7
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-8
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-9
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-10
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-11
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-12
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-13
 • Ong Cao Thang - Dong Nhi danh ca thanh xuan di dam cuoi... nha nguoi ta-Hinh-14