Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Sứ mệnh đặc biệt của Hải quân Việt Nam (kỳ 1)

Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Sứ mệnh đặc biệt của Hải quân Việt Nam (kỳ 1)

Ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, nhân dân Cam-pu-chia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn: Bầy ác quỷ Pôn pốt-Iêng Xary đặt dân tộc Cam-pu-chia trước thảm họa diệt chủng khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử loài người.
Trang trước12345