3 nỗi hổ thẹn cả đời của “Lão Phật gia” Từ Hi Thái hậu

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Từ Hi Thái hậu (1835-1908) được xưng tụng "Lão Phật gia" là nhân vật nổi tiếng nổi tiếng quyền lực của nhà Thanh khi nắm quyền cai trị trong gần 5 thập kỷ. Trong thời gian này, "Lão Phật gia" đã làm 3 việc đáng hổ thẹn và không bao giờ muốn nhắc đến.

  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-2
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-3
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-4
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-5
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-6
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-7
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-8
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-9
  • 3 noi ho then ca doi cua “Lao Phat gia” Tu Hi Thai hau-Hinh-10