Ảnh cực quý về các trường học ở Sài Gòn một thế kỷ trước (1)

Phòng mỹ thuật của trường trung học Chasseloup-Laubat, Sân chính của trường Lasan Taberd, giờ lý thuyết ở trường Cơ khí Á Châu... Là loạt ảnh hiếm về các trường học ở Sài Gòn xưa.

 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-2
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-3
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-4
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-5
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-6
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-7
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-8
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-9
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-10
 • Anh cuc quy ve cac truong hoc o Sai Gon mot the ky truoc (1)-Hinh-11
T.B (tổng hợp)