Bật nắp quan tài, khiếp vía thứ này trên thi hài Từ Hy Thái hậu

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Năm 1908, Từ Hy Thái Hậu qua đời và được chôn cất cùng vô số bảo vật trong lăng mộ ở Định Đông Lăng thuộc núi Mã Lan. Mộ tặc lẻn vào lăng mộ lấy đi nhiều bảo vật nhưng lại khiếp vía trước thứ này trên thi hài Từ Hy.

  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-2
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-3
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-4
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-5
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-6
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-7
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-8
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-9
  • Bat nap quan tai, khiep via thu nay tren thi hai Tu Hy Thai hau-Hinh-10