Tận mục loài lưỡng cư siêu quý hiếm mới phát hiện ở Vĩnh Long

Google News

Trong lúc làm vườn, chị Nguyễn Thị Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện một loài lưỡng cư giống ếch giun có trong Sách Đỏ của Việt Nam. Con vật có chiều dài khoảng 25 cm, không có chân.

  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-2
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-3
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-4
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-5
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-6
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-7
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-8
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-9
  • Tan muc loai luong cu sieu quy hiem moi phat hien o Vinh Long-Hinh-10
Tâm Anh (TH)