Chân dung “ái nữ' nhà Tân Hiệp Phát chi 335 tỷ sở hữu vốn Yeah1

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Trần Uyên Phương ít khi trưng diện hàng hiệu, siêu xe và những vật dụng xa xỉ. Mỗi ngày, Uyên Phương dành 10-12 tiếng để làm việc.

  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-2
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-3
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-4
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-5
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-6
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-7
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-8
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-9
  • Chan dung “ai nu' nha Tan Hiep Phat chi 335 ty so huu von Yeah1-Hinh-10