Khánh thành Nhà máy Number One Hậu Giang

(Kiến Thức) - Sáng 14/3, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức Khánh thành Nhà máy Number One Hậu Giang có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-2
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-3
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-4
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-5
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-6
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-7
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-8
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-9
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-10
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-11
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-12
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-13
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-14
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-15
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-16
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-17
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-18
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-19
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-20
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-21
 • Khanh thanh Nha may Number One Hau Giang-Hinh-22
PV