Choáng ngợp sức mạnh kho ngư lôi chiến hạm mặt nước của Việt Nam

Choáng ngợp sức mạnh kho ngư lôi chiến hạm mặt nước của Việt Nam

(Kiến Thức) - Ngư lôi là một loại vũ khí mạnh mẽ đã được sử dụng từ rất lâu trong chiến tranh hiện đại và liên tục được cải tiến sức mạnh bởi các quốc gia. Hải quân Việt Nam cũng đang trang bị nhiều loại ngư lôi mạnh mẽ dành cho lực lượng tàu mặt nước, đảm nhiệm các nhiệm vụ chống hạm lẫn chống ngầm.
Trang trước34567