Thảm bại, khủng bố "chết như ngả rạ" tại chiến trường Hama

Thiên An -

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã đập tan những cuộc tấn công liên tiếp của nhóm khủng bố nhằm vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở khu vực phía bắc Hama, qua đó gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng.

  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo
  • Tham bai, khung bo