Bé 5 tháng tuổi được cho vào xô thoát khỏi đám cháy và loạt thoát hiểm thông minh

Google News

Gần đây, bên cạnh những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cũng có nhiều người đã thoát khỏi đám cháy an toàn nhờ vào sự thông minh, bình tĩnh...

 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-2
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-3
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-4
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-5
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-6
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-7
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-8
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-9
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-10
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-11
 • Be 5 thang tuoi duoc cho vao xo thoat khoi dam chay va loat thoat hiem thong minh-Hinh-12
Gia Đạt