F0 tập thể A1 Thành Công không hợp tác, truy vết gặp nhiều khó khăn

UBND phường Thành Công đã phong toả khu tập thể cũ trên địa bàn. Tuy nhiên F0 tại đây không hợp tác nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn.

 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-2
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-3
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-4
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-5
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-6
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-7
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-8
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-9
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-10
 • F0 tap the A1 Thanh Cong khong hop tac, truy vet gap nhieu kho khan-Hinh-11
Hoàng Nam