Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ 2018 đến 2030

Nghị quyết 107/NQ-CP (về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương) có hiệu lực từ 16/8.2018 đã đưa ra lộ trình điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức, viên chức… thuộc khu vực công và doanh nghiệp như sau.

Lo trinh tang luong cho can bo, cong chuc tu 2018 den 2030
 


Theo HỒ TRANG/PLO