Choáng với món ăn khổng lồ: lạc đà nhồi nguyên con

Lê Nguyệt (TH) -

(Kiến Thức) - Không chỉ được xem là món ăn có kích cỡ khổng lồ nhất thế giới, lạc đà nhồi nguyên con còn khiến người khác ấn tượng bằng cách ăn bốc độc đáo.