Tiền Giang: Triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững

Tiền Giang: Triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững

Chiều 22/5, Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (Green ID), đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang (Liên hiệp Hội) để bàn kế hoạch phối hợp triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Giá trị và ý nghĩa của Chỉ thị 42

Giá trị và ý nghĩa của Chỉ thị 42

Có thể nói Chỉ thị số 42 ngày 16/4-năm 2010 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là văn bản và là chủ trương, chỉ đạo rất quan trọng của Đảng.

Những tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam

Những tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam

Cùng với sự phát triển lớn mạnh về tổ chức, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam –LHHVN) đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của đất nước. Qua đó, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã khẳng định được tiềm năng, thế mạnh của mình thông qua các hoạt động.
Trang trước12345