Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt thành viên

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt thành viên

Đất nước ta đã đạt được sự phát triển đáng khích lệ trong 35 năm qua, kể từ Nghị quyết Trung ương VI 1986, lịch sử về chủ trương Đổi mới toàn diện nền kinh tế, được nhân dân và công động quốc tế thừa nhận, để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, như lời phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Ông Nguyễn Quyết Chiến (Tổng thư ký Liên Hiệp hội, nguyên là Bí thư Đoàn LHHVN), ông Lê Thanh Tùng (Phó Chủ tịch Công đoàn LHHVN) và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có những chia sẻ về chặng đường 15 năm qua và định hướng phát triển thanh niên trong những năm tới của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xây dựng, củng cố, phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Xây dựng, củng cố, phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức thành viên, tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.
Trang trước12345