Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn Thời báo Văn học Nghệ thuật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời phỏng vấn Thời báo Văn học Nghệ thuật

Tờ báo của Liên hiệp phải làm tốt nhiệm vụ truyền tải thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội qua góc nhìn văn hóa, nghệ thuật, phải tạo ra cách tiếp cận thông tin mới, sinh động hấp dẫn, hiệu quả cao hơn nữa...

Tiền Giang: Triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững

Tiền Giang: Triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững

Chiều 22/5, Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (Green ID), đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang (Liên hiệp Hội) để bàn kế hoạch phối hợp triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Giá trị và ý nghĩa của Chỉ thị 42

Giá trị và ý nghĩa của Chỉ thị 42

Có thể nói Chỉ thị số 42 ngày 16/4-năm 2010 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là văn bản và là chủ trương, chỉ đạo rất quan trọng của Đảng.
Trang trước12345