10 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhận số phiếu tín nhiệm cao nhất

Google News

Chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xác nhận kết qua lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-2
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-3
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-4
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-5
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-6
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-7
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-8
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-9
  • 10 chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan nhan so phieu tin nhiem cao nhat-Hinh-10
Thiên Tuấn