Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo

Google News

Chiều 19 /7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương đã dự Chương trình gặp mặt đại diện Thường trực Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày và các đại biểu cựu tù chính trị Côn Đảo.

 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-2
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-3
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-4
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-5
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-6
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-7
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-8
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-9
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-10
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-11
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-12
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-13
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-14
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-15
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-16
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-17
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-18
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-19
 • Chu tich nuoc Vo Van Thuong gap mat cac dai bieu cuu tu chinh tri Con Dao-Hinh-20
Theo Duy Quang/ Tiền Phong