Đại tướng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng Quân đoàn 12

Google News

Ngày 2/12, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quân kỳ Quyết thắng và giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 12.

Trước yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam trong tình hình mới, bảo đảm đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, ngày 21/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.
Dai tuong Phan Van Giang trao Quan ky Quyet thang Quan doan 12
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng và giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 12. 
Trao Quân kỳ Quyết thắng cho Quân đoàn 12, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Việc giải thể hai Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng), Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang) và thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Quân đoàn 12 phải đảm nhận nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái đặc trưng mới của địch trong tương lai, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.
“Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với khí thế mới và quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Thiên Tuấn