Hoàng Thái tử Nhật Bản và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm khu di tích Nhà sàn và ao cá Bác Hồ

Google News

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino cùng Công nương Kiko đã đi thăm khu di tích Nhà sàn và ao cá Bác Hồ, sau khi kết thúc cuộc hội đàm chính thức vào sáng 21/9.

  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-2
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-3
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-4
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-5
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-6
  • Hoang Thai tu Nhat Ban va Pho Chu tich nuoc Vo Thi Anh Xuan tham khu di tich Nha san va ao ca Bac Ho-Hinh-7
Theo Dân Việt