Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Google News

Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Chiều ngày 2/5, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội Khóa XV theo quy định.
Ong Tran Thanh Man duoc phan cong dieu hanh Quoc hoi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 
Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần 7 chiều 2/5, Quốc hội đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ.
Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.
Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.
Ông Mẫn đã đảm nhiệm các chức vụ từ công tác Đoàn tại các tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ; Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV; được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và được phân công làm Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 
Hải Ninh