"7749" biểu cảm khó đỡ khi đi tiêm phòng gây cười

Không riêng gì trẻ con mà cả thanh niên, trai tráng cũng cực kỳ sợ tiêm, cũng từ đây mà ra đời loạt biểu cảm "khó đỡ" khiến ai nhìn cũng cười "ná thở".

Thiên Anh