Ảnh: Tết xưa thế hệ trước bồi hồi, Gen Z nhìn lạ lẫm

Những bức ảnh Tết xưa khiến ai cũng bùi ngùi khi nhớ lại "một thời đã qua"...

 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-2
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-3
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-4
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-5
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-6
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-7
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-8
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-9
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-10
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-11
 • Anh: Tet xua the he truoc boi hoi, Gen Z nhin la lam-Hinh-12
Hạ Nhiên