Báo thủ mèo trắng “bỏ nhà đi bụi”, đến khi về không nhận ra

Google News

Vốn sở hữu bộ lông trắng muốt, thế nhưng sau khi "bỏ nhà đi bụi" mấy ngày, vẻ ngoài của chú mèo biến đổi đến mức chủ còn khó nhận ra.

  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-2
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-3
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-4
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-5
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-6
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-7
  • Bao thu meo trang “bo nha di bui”, den khi ve khong nhan ra-Hinh-8
Trầm Phương