Bật chế độ “rich kid”, Chao sắm Tết hết hơn 100 triệu đồng

Google News

Một lần nữa, câu chuyện mua sắm của hot girl TikTok Chao lại khiến dân mạng xôn xao.

 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-2
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-3
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-4
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-5
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-6
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-7
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-8
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-9
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-10
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-11
 • Bat che do “rich kid”, Chao sam Tet het hon 100 trieu dong-Hinh-12
Thiên Anh