Bị chê kém hiểu biết, Lê Bống mời luôn “chuyên gia” để kiểm chứng

Google News

Không chịu thua trước những lời chê kém hiểu biết, mới đây Lê Bống đã mời hẳn thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam và chuyên gia để kiểm chứng câu nói của mình.

 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-2
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-3
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-4
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-5
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-6
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-7
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-8
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-9
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-10
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-11
 • Bi che kem hieu biet, Le Bong moi luon “chuyen gia” de kiem chung-Hinh-12
Hạ Nhiên