Bị đồn “đụng chạm dao kéo”, bạn thân Xoài Non đáp trả sao?

Khoe nhan sắc trên trang cá nhân, bạn thân Xoài Non là Sunna bị đồn “đụng chạm dao kéo” và lập tức, cô nàng có lời đáp trả cực khéo.

  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-2
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-3
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-4
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-5
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-6
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-7
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-8
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-9
  • Bi don “dung cham dao keo”, ban than Xoai Non dap tra sao?-Hinh-10
Phượng Hà