Bị fanpage rich kid lấy ảnh tuyển hội viên 5 triệu/tháng, Tiểu Giang nói gì?

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Bị một fanpage rich kid lấy ảnh tuyển hội viên 5 triệu/tháng, mới đây Nguyễn Đặng Tiểu Giang lên tiếng khẳng định mình không là thành viên của hội nhóm nói trên.

 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-2
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-3
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-4
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-5
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-6
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-7
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-8
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-9
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-10
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-11
 • Bi fanpage rich kid lay anh tuyen hoi vien 5 trieu/thang, Tieu Giang noi gi?-Hinh-12