Bị réo tên vào đường dây bán dâm, “nữ MC 3000 chữ” lên tiếng

Google News

Nữ MC Thanh Thanh Huyền mới đây tỏ ra bức xúc và khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp khi bị tung tin đồn liên quan đến đường dây bán dâm.

 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-2
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-3
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-4
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-5
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-6
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-7
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-8
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-9
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-10
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-11
 • Bi reo ten vao duong day ban dam, “nu MC 3000 chu” len tieng-Hinh-12
Hạ Nhiên