Bìa sách giáo khoa Tiếng Việt khiến thế hệ anh chị phải bồi hồi

(Kiến Thức) - Thời gian làm ta bẵng đi những ký ức tuyệt đẹp, nhưng khi ngắm lại những sách giáo khoa Tiếng Việt tuổi thơ thì bao ký ức ấy lại ùa về. 

 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-2
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-3
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-4
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-5
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-6
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-7
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-8
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-9
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-10
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-11
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-12
 • Bia sach giao khoa Tieng Viet khien the he anh chi phai boi hoi-Hinh-13
Hạ Nhiên