Cận Tết, dân mạng nhao nhao tố thợ làm tóc không có tâm

Tóc xấu, hỏng những ngày cận Tết là câu chuyện muôn thủa và chẳng của riêng ai.

  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-2
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-3
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-4
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-5
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-6
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-7
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-8
  • Can Tet, dan mang nhao nhao to tho lam toc khong co tam-Hinh-9
Quỳnh Thư