"Cánh bướm dối gian" Phí Phương Anh lộ "hint" hẹn hò bồ thiếu gia

Dù lộ quá nhiều "hint" hẹn hò với bạn trai thiếu gia nhưng "Cánh bướm dối gian" Phí Phương Anh vẫn chưa một lần chịu công khai mối quan hệ.

Thiên Anh