Chăm học tiếng Việt, vợ Bùi Tiến Dũng được khen hết lời

Lấy Bùi Tiến Dũng, Dianka cũng phải "nhập gia tùy tục", học hỏi văn hóa của người Việt.

 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-2
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-3
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-4
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-5
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-6
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-7
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-8
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-9
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-10
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-11
 • Cham hoc tieng Viet, vo Bui Tien Dung duoc khen het loi-Hinh-12
Thiên Anh