Chân ngắn đi xe cao, hội chị em có màn “hạ cánh” hài hước

Có đam mê xe cộ nhưng chân ngắn, không ít lần hội chị em khiến CĐM cười vỡ bụng với những màn chống chân.

 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-2
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-3
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-4
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-5
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-6
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-7
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-8
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-9
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-10
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-11
 • Chan ngan di xe cao, hoi chi em co man “ha canh” hai huoc-Hinh-12
Hạ Nhiên