Chỉ trích vì chê đồng tiền, TikToker Võ Thành Ý lên tiếng xin lỗi

Google News

TikToker Võ Thành Ý đã chính thức gửi lời xin lỗi đến cư dân mạng và giải thích hiểu lầm đã xảy ra.

 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-2
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-3
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-4
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-5
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-6
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-7
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-8
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-9
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-10
 • Chi trich vi che dong tien, TikToker Vo Thanh Y len tieng xin loi-Hinh-11
Hạ Nhiên