Chu Thanh Huyền kể khổ khi mang thai, tăng 10 kg mặt phá nét

Google News

Trong livestream mới đây, Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Quang Hải - đã chia sẻ về những thay đổi của cô nàng khi mang thai con đầu lòng.

  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-2
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-3
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-4
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-5
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-6
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-7
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-8
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-9
  • Chu Thanh Huyen ke kho khi mang thai, tang 10 kg mat pha net-Hinh-10
Thiên Anh