Chu Thanh Huyền mượn đồng hồ tiền tỷ của Quang Hải lên sóng livestream

Google News

Một dân mạng hỏi về chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, Chu Thanh Huyền không ngần ngại cho biết đó là đồ của “ông già” - tức Quang Hải.

  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-2
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-3
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-4
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-5
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-6
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-7
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-8
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-9
  • Chu Thanh Huyen muon dong ho tien ty cua Quang Hai len song livestream-Hinh-10
Thiên Anh