Chưa tậu được Vespa 946 Christian Dior, Đoàn Di Băng vội làm điều này

Đoàn Di Băng cho biết phải 2 tháng nữa mới biết có thể sở hữu được chiếc xe đắt đỏ hay không nhưng cứ mua phụ kiện về trước.

 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-2
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-3
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-4
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-5
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-6
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-7
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-8
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-9
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-10
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-11
 • Chua tau duoc Vespa 946 Christian Dior, Doan Di Bang voi lam dieu nay-Hinh-12
Thiên Anh