Chung khung hình với em gái Đặng Văn Lâm, Yến Xuân khoe dáng “đỉnh“

Mới đây, bạn gái Đặng Văn Lâm gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng em chồng tương lai khi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại một khu du lịch vùng biển.

 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-2
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-3
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-4
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-5
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-6
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-7
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-8
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-9
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-10
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-11
 • Chung khung hinh voi em gai Dang Van Lam, Yen Xuan khoe dang “dinh“-Hinh-12
Hạ Nhiên